Phát hành SQL Server SP2 tương thích Vista

Microsoft vừa mới phát hành bản Service Pack 2 (SP2) dành cho ứng dụng cơ sở dữ liệu máy chủ SQL Server, nền tảng của các ứng dụng web, cho phép mở rộng những thành tố cơ bản của giải pháp cơ sở dữ liệu. Đặc biệt là sự thay đổi quan trọng này hoàn toàn tương thích với hệ điều hành Windows Vista, đồng thời đẩy mạnh cải tiến các chức năng doanh nghiệp thông minh của nó.

Việc cung cấp phiên bản nâng cấp quan trọng của SQL Server, là một điều khá ngạc nhiên cho các khách hàng là doanh nghiệp bởi bản nâng cấp tương thích này đã không được Microsoft tiết lộ trong khi phát hành hệ điều hành mới.

Phát hành SQL Server SP2 tương thích VistaBản nâng cấp mang đến khả năng cho các ứng dụng cơ bản như Excel 2007 và Visio 2007 truy cập trực tiếp vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server Analysis Services, để khai thác mỏ dữ liệu dễ dàng hơn, trong khi chức năng nén dữ liệu hệ thập phân làm giảm đáng kể dung lượng không gian lưu trữ của đia cứng và cải thiện hoàn toàn chức năng vận hành cho việc sắp xếp kho dữ liệu.

Những thay đổi đó bao gồm chức năng tích hợp với SharePoint Server 2007 và SQL Server Analysis Services nhằm tăng cường khả năng truy cập nguồn dữ liệu của hệ thống quản trị Oracle qua ứng dụng Report Builder.

Một số đặc tính khác của SP2 gồm có sự cải thiện để có thể điều khiển đuợc, thông qua chức năng sao chép cơ sở dữ liệu thông minh mới.

Đối với phiên bản SQL Server Enterprise Edition hiện nay, đuợc đặt đầu đề chạy không giới hạn trên những máy chủ ảo đều đã đuợc cấp phép đầy đủ cho phiên bản nâng cấp đó. Những người sử dụng phiên bản SQL Server 2005 Feature Pack sẽ cần bản nâng cấp cho SP2.

Microsoft cung đã công bố rằng phiên bản SQL Server 2005 SP2 đang đuợc đánh giá dưới Tiêu chuẩn phổ thông đảm bảo cấp 4+ (Common Criteria Assurance Level 4+), đây là cấp độ cao nhất dưới Tiêu chuẩn phổ thông, là một tập hợp của tiêu chuẩn bảo mật chính thức hoặc không chính thức đuợc công nhận của nhiều quốc gia. Trong lúc Tiêu chuẩn phổ thông còn chưa đuợc xác định những đặc điểm bảo mật riêng biệt, nó tạo ra một khuôn khổ cho các thử nghiệm độc lập về bảo mật do các đại lý phân phối của Microsoft đưa ra yêu cầu. 

Anh Tú

Theo iTWire, VTC

Share

You may also like...