Tốc độ quay chóng mặt và từ trường cực mạnh của các ngôi sao

Trước đây, các nhà thiên văn học nhận định: Tốc độ quay chóng mặt của các sao neutron có thể là nguồn gốc của một số vụ nổ tia gamma ngắn, tạo ra một lực cực đại gây ra một vụ nổ tia gamma, loại năng lượng mạnh nhất kế từ khi xảy ra vụ nổ Big Bang. Nhưng chính xác bản chất của nhà máy điện vũ trụ nào trong tự nhiên đã cung cấp năng lượng để tạo ra các loại vụ nổ khác nhau đã từng là một vấn đề gây tranh luận trong suốt gần 20 năm.

Tốc độ quay chóng mặt và từ trường cực mạnh của các ngôi sao
Chính tốc độ quay chóng mặt của các ngôi sao neutron trẻ với từ trường cực mạnh, gấp hàng tỷ tỷ lần từ trường Trái Đất, có thể là động lực đằng sau của các vụ nổ tia gamma hơn so với các nhà khoa học đã nghĩ.

Theo một phát hiện mới nhất, được công bố tại The Gamma Ray Burst 2010 meeting cho rằng chính tốc độ quay chóng mặt của các ngôi sao neutron trẻ với từ trường cực mạnh, gấp hàng tỷ tỷ lần từ trường Trái Đất, có thể là động lực đằng sau của các vụ nổ tia gamma hơn so với các nhà khoa học đã nghĩ.

Các ngôi sao neutron, trong vài phút cuối cùng trước khi chúng sụp đổ theo trọng lượng riêng của mình để tạo thành lỗ đen như trước đây đã được vận dụng để giải thích hình thành một số đột nhiên xuất hiện tia gamma dài, tia chớp khỏe mạnh của chiếu xạ chịu đựng cho hơn hai giây.

Theo tính toán của Paul O’Brien và Antonia Rowlinson làm việc tại The University of Leicester , Anh và các đồng nghiệp của họ nhận thấy rằng các ngôi sao neutron cũng có thể phát ra tia gamma ngắn, cụ thể là tia chớp trong 36 mili giây quan sát được vào ngày 15 tháng 5 năm 2009, bằng vệ tinh nhanh của NASA và có bí danh GRB 090515. Ước tính có thể xuất hiện tia gamma ngắn chiếm khoảng 10%, và tia gamma dài chiếm khoảng 90%. Nếu các ngôi sao neutron mô hình tỏ ra đúng, nó có thể là dấu hiệu cho thấy có một bể chứa nước lớn hơn ở các ngôi sao trước đây ước tính có thể có điện nổ tia gamma, theo O’brien.

Hồ Duy Bình (Theo Sciencenews)

Share

You may also like...