Tương quan giữa Trái Đất và sao Hỏa

Trái Đất có kích cỡ lớn gấp đôi sao Hỏa và có tầng khí quyển đậm đặc hơn nhiều lần, trong khi đó một năm trên sao Hỏa kéo dài gần gấp rưỡi so với trên Trái Đất.

Mối tương quan giữa Trái đất và sao Hỏa

Tương quan giữa Trái Đất và sao Hỏa
Sao Hỏa là xếp vị trí thứ 4 trong Hệ mặt trời.

Tương quan giữa Trái Đất và sao Hỏa
Khoảng cách từ sao Hỏa đến Mặt trời là 229 triệu km và Trái đất là 150 triệu km.

Tương quan giữa Trái Đất và sao Hỏa
Sao Hỏa có độ nghiêng gần giống Trái đất nên cũng có các mùa tương tự như Trái đất.

Theo VnExpress

Share

You may also like...